Klub Krótkofalowców SP5PSL przy Zespole Szkół w Zegrzu, ul. Oficerska 3, 05-131 Zegrze, Rok założenia 1964, Licencja1965
 

Regulamin SP5PSL

Klub SP5PSL jest szczególnym społecznym dobrem krótkofalarskim o wartości historycznej i emocjonalnej dla wielu pokoleń krótkofalowców, które od 1964 roku pracowały na wizerunek klubu.

Niniejszy Regulamin sporządzono w trosce o poszanowanie historii, zachowanie tradycji, rozwój klubu połączony z upowszechnianiem zasad dobrego operatorstwa i o etyczne zachowywanie się członków klubu. Regulamin określa główne cele działania SP5PSL i zasady przynależności członkowskiej.

1) Główne założenia i cele działalności SP5PSL

Rozwijanie wśród młodzieży i dorosłych zainteresowań lingwistycznych, geograficznych i politechnicznych za pomocą amatorskiej łączności radiowej w pasmach.

Aktywna praca operatorska na pasmach amatorskich oraz w zawodach z priorytetem dla Mistrzostw Polski (MP-ARKI), obowiązkowy udział w SP-DX-Contest, wspieranie programów dyplomowych SPPA i POLSKA - organizowanie corocznych Zawodów Zegrzyńskich SP-Powiat Contest. (skreślono 21.10.2010)

Dokumentowanie osiągnięć klubu przez zdobywanie QSL do brakujących podmiotów DXCC, dyplomów międzynarodowych (SPDXC, DXCC, WAE, WPX) i krajowych z priorytetem dla (SPPA, A-15-Z, W-21-M i inne).

Utrzymanie i prowadzenie internetowego portalu Klubu www.sp5psl.pzk.org.pl.

Wspieranie contestingu krajowego przez redagowanie portalu o zawodach krajowych SP Contest Maraton.

Wspieranie zdobywania przez krótkofalowców SP dyplomów polskich i Świata w tym dyplomów wyczynowych - przez redagowanie portalu Awards PZK & World.

Upowszechnianie i kultywowanie tradycji i historii: utworzonego w 1965 roku Klubu SP5PSL, utworzonego 13.IX.1919 Zegrzyńskiego Ośrodka Łączności, wspieranie działań Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności i Stowarzyszenia Nasze Zegrze.

Integrowanie środowisk krótkofalarskich: Krótkofalowców mieszkających w pobliżu Zegrza i na terenie Polski, Krótkofalowców w przeszłości związanych z SP5PSL i Zegrzyńskim Ośrodkiem Łączności.

2) Struktura Klubu SP5PSL

Działalność Klubu opiera się na dobrowolnej działalności społecznej prowadzonej dla realizacji określonych w punkcie 1 założeń i celów.

Klub zrzesza Operatorów, Członków Wspierających, Członków Honorowych i Osoby Szkolone.

Klubem kieruje Prezes wybierany przez i spośród Operatorów.
Inne funkcje w klubie to QSL Manager i Redaktor Portalu SP5PSL.

Krótkofalowiec decydujący się na pracę społeczną na rzecz Klubu deklaruje swój status członkowski jako Operator lub Członek Wspierający. Członkowsko Honorowe przyznawane jest bez deklaracji.

3) Operator

Operator – członek klubu znający historię Klubu, identyfikujący się i realizujący zadania wynikające z p.1, uczestniczący w szkoleniach integracyjnych i zebraniach klubowych, udzielający pomocy krótkofalarskiej (technicznej i operatorskiej) Członkom Klubu, aktywnie uczestniczący w wymianie poczty elektronicznej, pracujący pod znakiem klubowym na pasmach, prowadzący szkolenia dla młodzieży minimum 1 raz w miesiącu w wymiarze 2 godzin zegarowych – sprawy KF, UKF, Łowy na Lisa. Wymiana kart QSL od i do Operatora dokonywana jest przez Klubowego QSL Managera, który odbiera i wysyła QSL z Biura QSL SP5. Operator może korzystać i wypożyczać sprzęt klubowy, antenowy w tym mierniki do anten. Za użytkowanie wypożyczonego sprzętu i jego stan techniczny odpowiada osoba wypożyczająca.

4) Członek Wspierający

Członek Wspierający – krótkofalowiec aktywny po własnym znakiem na pasmach lub działający aktywnie w ruchu krótkofalarskim, wspierający w miarę swoich możliwości działalność Klubu (pomoc przy budowie anten, pomoc sprzętowa, doradztwo techniczne, pomoc przy obliczaniu Zawodów Zegrzyńskich itp.), uczestniczący w spotkaniach radiowych (KF, UKF), Zjazdach, specjalistycznych integracyjnych szkoleniach krótkofalarskich organizowanych przez klub (nie rzadziej niż 2 razy w roku), uczestniczący pod własnym znakiem w Zawodach Zegrzyńskich, wspierający operatorsko Klub w pracy stacji SP5PSL pod znakiem okolicznościowym. Wymiana kart QSL od i do Członka Wspierającego dokonywana jest przez Klubowego QSL Managera. Członek Wspierający może wypożyczać sprzęt klubowy w tym mierniki do anten.

Klub SP5PSL jest zobowiązany do udzielania fachowej pomocy krótkofalarskiej (technicznej i operatorskiej) oraz zapraszania Członków Wspierających do udziału w Zjazdach i szkoleniach specjalistycznych.

5) Członek Honorowy

Członek Honorowy – krótkofalowiec związany w przeszłości z SP5PSL lub Zegrzyńskim Ośrodkiem Łączności. Klub SP5PSL jest zobowiązany do prowadzenia listy z adresami pocztowymi, telefonicznymi i email oraz do zapraszania Członków Honorowych do udziału w Zjazdach i do udziału w Zawodach Zegrzyńskich.

6) Osoby Szkolone

Osoby Szkolone – osoby, dla których Operatorzy organizują cotygodniowe szkolenia z zakresu tematycznego obejmującego spectrum zagadnień związanych z operatorstwem radiowym w pasmach KF i UKF oraz Łowami na Lisa.

7) Przypadki szczególne

Członek Klubu zostanie skreślony z listy członkowskiej w przypadku rozpowszechniania kłamliwych treści szkodzących wizerunkowi SP5PSL lub jego członków, nieetycznego zachowania lub naruszenia Kodeksu Krótkofalowca. Decyzję w tej sprawie podejmują w trybie niejawnym Operatorzy Klubu.

Anex do Regulaminu - Lista członkowska

Operatorzy:
Prezes - SP5CNA
, SP5NHK/SN5E, SP5JXK/SN5J, SP5COF, SP5COR, SP5SA, SP5WLO.

Członkowie Wspierający:
SP1ORK, SP5AAJ, SP5AHT, SP5AZN/SN5A, SP5BRG, SP5COC, SP5CJQ, SP5DU, SP5EPP, SP5FDJ, SP5FLB, SP5GQI/SN5I (SK), SP5HFS, SP5HRX, SP5TAM, SP5MBA, SP5MXJ, SP5NN, SP5NHK/SN5E, SP5TTU, SP7DQR, SQ5EBE, SQ5HE, SQ5NG, SQ5UC, SQ5OBS, SQ5RDX/SN5Q.
Podkreślenie – wymiana QSL przez Klubowego Managera - SP5JXK.

Członkowie Honorowi:
SP1BER, SP1MHV, SP1MVE, SP1QW, SP1RKB, SP2BHM, SP2BJF, SP2BUW, SP2CA, SP2ESG, SP2EXE, SP2EXN, SP2FAS, SP2MPO, SP2PI, SP3C, SP3FIM, SP3GTS, SP4SKW, SP5BTY, SP5BUJ, SP5BYF, SP5CEQ, SP5CON, SP5DED, SP5FLA, SP5FLC, SP5GAZ, SP5ICQ, SP5IRA, SP5IWI, SP5LKN, SP6JOQ, SP6NIC, SP6RLH, SP7AAK, SP7BCA, SP7BFO, SP7BYG, SP7CKF, SP7COM, SP7EXJ, SP7HTD (SP7LI), SP7RFD, SP7SP, SP7TF, SP8EPO, SP8GNF, SP8JUO, SP8TDX, SP8UFB, SP9BGL, SP9DLT, SP9LLS.
Podkreślenie – wymiana QSL przez Klubowego Managera - SP5JXK

(opublikowano sp5jxk 16-05-2008,
Aktualizacja 26-07-2008, 15-03-2009, 22-05-2009, 07-03-2010)


 

Publikacja 16-05-2008, Start Witryny SP5PSL - 24-12-2005 - projekt: Szablonownia, adaptacja sp5jxk