Klub Krótkofalowców SP5PSL przy Zespole Szkół w Zegrzu, ul. Oficerska 3, 05-131 Zegrze, Rok założenia 1965, Since 1965
 

XV-lecie utworzenia ŚZPŻŁ i II Zjazd SP5PSL - 29.VI-1.VII.2007 - Zegrze - galerie zdjęciowe

Prezentujemy fotografie jakie przysłał Józek SP1QW z II Zjazdu SP5PSL, który odbył się w dniach 29/30 czerwca 2007 - blisko 130 zdjęć. Fotografie w dużych rozmiarach + film z uroczystości zostaną rozesłane do uczestników zjazdu w wrześniu 2007.

W dniach 29-30 czerwca w Zegrzu odbył się Zjazd z okazji 15-lecia utworzenia w sierpniu 1992 roku Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, dzięki przychylności Kolegów ze ŚZPŻŁ udało się zorganizować II Zjazd SP5PSL (poprzedni zjazd również za pomocą ŚZPŻŁ odbył się w ubiegłym roku), a do porządku obrad oraz do papierowych biuletynów zjazdowych włączyć sprawy krótkofalarskie. "Obok" Komunikatu nr 18 wydano "Zarys historii krótkofalarstwa w Zegrzyńskim Ośrodku Łączności" - niewielkie pliki (ok. 1 Mb) są do pobrania w formacie pdf (po kliknięciu na miniatury).
ŚZPŻŁ jest organizacją społeczną, która jednoczy wszystkich kombatantów i rezerwistów łączności rozsianych po całym świecie. Zarząd główny ma siedzibę w Zegrzu, a swoje oddziały w Sieradzu, Śremie, Warszawie, Wrocławiu oraz Oddział Autonomiczny w Londynie. Gromadzi również pojedynczych weteranów mieszkających w różnych zakątkach Polski i świata, jednym ze statutowych zadań związku jest integracja polskich środowisk łącznościowych, odtwarzanie i popularyzacja historii Wojsk Łączności. Tutaj znajdziesz Statut ŚZPŻŁ (pdf). Służy temu wydawanie Komunikatów (wydano ich 18), redagowanie Przeglądu Łączności i Informatyki  oraz merytoryczna opieka nad Muzeum Wojsk Łączności w Zegrzu. Wystąpienie Prezesa ŚZPŻŁ Pana Płk Stanisława Markowskiego opublikujemy "z pamięci" po otrzymaniu konspektu wystąpienia.  
Serdecznie dziękujemy Prezesowi Wszystkich Prezesów, czyli Prezesowi PZK SP2JMR za uświetnienie swoją obecnością uroczystości oraz za wzorowe prezentowanie naszych krótkofalarskich spraw na tak dostojnym forum,
a to było trudne zadanie - na sali było czterech Generałów (w stanie spoczynku) Wojsk Łączności i Informatyki, gospodarz - Komendant CSŁiI płk Marek Stolarz i aktualny Dowódca Wojsk Łączności i Informatyki - Szef Zarządu Dowodzenia i Łączności Sztabu Generalnego WP - Płk Andrzej Brzoza oraz wielu oficjeli wojskowych, ale Piotr miał bardzo ładne wystąpienie, a ponadto uhonorował grawertonem ŚZPŻŁ za działalność prowadzoną dla upowszechniania i popularyzacji historii dla oraz Komendę Zegrzyńskiego Ośrodka Łączności za ponad 40-letnią opiekę nad SP5PSL, wręczył Odznaki Honorowe PZK - Staszkowi SP5COC, Józkowi SP1QW oraz grawertony założycielom Klubu w 1964 roku - Tomkowi SP7BCA, Andrzejowi SP7RFD i Józkowi SP1QW. Do fotogalerii wkrótce dodamy opisy.
Przebieg zjazdu fotogalerie:
Zegrzyńskie Krajobrazy
Zegrze, piątek Klub SP5PSL praca HF15SZL
Zegrze, sobota 10.00 - zdjęcie grupowe
Zegrze, sobota 30.VI, 10.30 - obrady
Zegrze, sobota, 30.VI, 13.30 - otwarcie drugiej siedziby klubu
Zegrze, sobota, 30.VI, 16.15 - praprelekcja Roberta SP5XVY o 3B7SP
Zegrze, sobota, 30.VI, 18.15-22.00 - Grill Krótkofalarski


 

Start Witryny SP5PSL - 24-12-2005 - projekt: Szablonownia, adaptacja sp5jxk