Klub Krótkofalowców SP5PSL przy Zespole Szkół w Zegrzu, ul. Oficerska 3, 05-131 Zegrze, Rok założenia 1964, Licencja 1965

Contesty do Intercontestu SP-DX-C
 


Inne ważne contesty


portal 1


portal 2


RDA Contest

-------------------------sprawdź swój log po conteście - pobierz plik 4 MB (rar)


 Database Files for Amateur Radio Contesting

Poradnik Contestmana

Na tej stronie prezentujemy linki do zawodów zaliczanych do współzawodnictwa SP-DX-Clubu - Intercontestu KF oraz programy do uprawiania jednej z wielu dziedzin krótkofalarstwa jaką jest radiosport rozumiany jako udział w zawodach międzynarodowych  - tzw. contesting.

Intercontest KF SP DX Club

W zakładce Intercontest KF by SQ2GXO prezentowane są aktualne wyniki współzawodnictwa Intercontestu za pośrednictwem portalu utworzonego przez Marka SQ2BXO - Marek serdeczne TNX!

Zawodów (contestów) w Świecie rozgrywanych jest dużo (zobacz na kalendarz by SM3CER), praktycznie co tydzień jest rozgrywany jakiś contest, ale są zawody cieszące się wieloletnią (czasami kilkudziesięcioletnią) tradycją i uznaniem a wyniki w nich uzyskane są poważane, respektowane i cenione przez trudniących się radiosportem krótkofalowców na całym Świecie. Do takich zawodów należy zaliczyć zawody zaliczane do współzawodnictwa Intercontest KF organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych - SP-DX-Club.
Tutaj regulamin Intercontestu.

Do Intercontestu zaliczane są wyniki osiągnięte w danym roku w contestach (patrz linki na lewo): ARRL International DX, CQ World Wide DX Contest (Nieoficjalne Mistrzostwa Świata) - podajemy dwa linki - na drugim znajdziecie listy z logami za część SSB i CW, CQ World Wide WPX Contest (tutaj znajdziecie wyniki zgłoszone w punktach), IARU HF World Championship, Russian DX Contest, SP DX Contest, Worked All Europe DX Contest - wyniki obliczane są dla emisji CW, SSB i MIXED. Na Zjazdach SP-DX-Clubu w październiku każdego roku następuje ogłoszenie wyników Intercontestu i rozdawane są wyróżnienia.

Portal 3830

Dobrym zwyczajem jest upublicznianie po contestach swoich osiągniętych wyników. Do tego celu służy portal 3830 (patrz linki na prawo) na którym gromadzone są wyniki  i  komentarze  zgłaszane przez zawodników (trzeba wypełnić prosty formularz) oraz prezentowane są zestawienia sumaryczne.

SH5 (...)(....)(.....)

Niestety portalu z programem SH5 już nie ma.  Program SH5  służy do sprawdzania logu  po zawodach i ma wykrywać błędy w logu. Na portalu jest do pobrania program SH5 w wersji z 2008 roku. Jest to bardzo przyjazny program, np. można sprawdzać czy mamy w logu znaki stacji, które zgłosiły swój wynik na portal "3830" - wskazówki -  kontakt sp5jxk(at)tlen.pl [(at)=@]

 73 de Jan sp5jxk/sn5jpodstawowy portal contestmanów SP


kalendarz contestów
zgłoś swój wynik


sprawdź swój wynik


wyszukiwanie wyników zawodów - wpisz u dołu strony w okienko swój znak i naciśnij Enter

Start Witryny SP5PSL - 24-12-2005 - projekt: Szablonownia, adaptacja sp5jxk